09 September, 2010

Panduan Solat Aidilfitri dan Aidiladha


1. Diriwayatkan dari Abu Said, ia berkata : Adalah Nabi S.A.W. pada hari raya Aidilfitri dan Aidiladha keluar ke mushalla (padang untuk solat), maka pertama yang beliau kerjakan adalah solat, kemudian setelah selesai beliau berdiri menghadap kepada manusia sedang manusia masih duduk tertib pada Saf mereka, lalu beliau memberi nasihat dan wasiat (khutbah) apabila beliau hendak mengutus tentera atau ingin memerintahkan sesuatu yang telah beliau putuskan, beliau perintahkan setelah selesai beliau pergi. (H.R. : Al-Bukhary dan Muslim ).
2. Telah berkata Jaabir R.A.: Saya menyaksikan solat 'ied bersama Nabi S.A.W. Beliau memulai solat sebelum khutbah tanpa azan dan tanpa iqamah, setelah selesai beliau berdiri bertekan atas Bilal, lalu memerintahkan manusia supaya bertaqwa kepada Allah, mendorong mereka untuk taat, menasihati manusia dan memperingatkan mereka, setelah selesai beliau turun mendatangi saf wanita dan selanjutnya beliau memperingatkan mereka. (H.R : Muslim )


3. Diriwayatkan dari Ibnu Umar R.A. ia berkata : Umar mendapati pakaian tebal dari sutera yang dijual, lalu beliau mengambilnya dan membawa kepada Rasulullah S.A.W. lalu berkata :
Ya Rasulullah belilah pakaian ini dan berhiaslah dengannya untuk hari raya dan untuk menerima utusan. Maka beliaupun menjawab : Sesungguhnya pakaian ini adalah bahagian orang-orang yang tidak punya bahagian di akhirat (yakni orang kafir). (H.R Bukhary dan Muslim).


4. Diriwayatkan dari Ummu 'Atiyah R.A. ia berkata : Rasulullah S.A.W. memerintahkan kami keluar pada Aidilfitri dan Aidiladha semua gadis-gadis, wanita-wanita yang haid, wanita-wanita yang tinggal dalam kamarnya. Adapun wanita yang sedang haid mengasingkan diri dari mushalla (tempat solat 'ied), mereka meyaksikan kebaikan dan mendengarkan dakwah kaum muslimin (mendengarkan khutbah). Saya berkata : Yaa Rasulullah bagaimana dengan kami yang tidak mempunyai jilbab? Beliau bersabda: Supaya saudaranya meminjamkan kepadanya dari jilbabnya. (H.R : Jama'ah)


5. Diriwayatkan dari Anas bin Malik R.A. ia berkata : Adalah Nabi S.A.W. tidak berangkat menuju mushalla kecuali beliau memakan beberapa biji kurma, dan beliau memakannya dalam jumlah bilangan ganjil. (H.R. : Al-Bukhary dan Muslim).


6. Diriwayatkan dari Burayaidah R.A. ia berkata : Adalah Nabi S.A.W. keluar untuk solat Aidilfitri sehingga makan terlebih dahulu dan tidak makan pada solat Aidiladha sehingga beliau kembali dari solat 'ied. (H.R : Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Ahmad).


7. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata : Bahwasanya Nabi S.A.W. keluar untuk solat Aidilfitri dua raka'at, tidak solat sunah sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. (H.R : Bukhary dan Muslim).


8. Diriwayatkan dari Jaabir R.A. ia berkata : Adalah Nabi S.A.W. apabila keluar untuk solat 'ied ke mushalla, beliau menyelisihkan jalan (yakni waktu berangkat melalui satu jalan dan waktu kembali melalui jalan yang lain). (H.R : Bukhary).


9. Diriwayatkan dari Yazid bin Khumair Arrahbiyyi R.A. ia berkata : Sesungguhnya Abdullah bin Busri seorang sahabat Nabi S.A.W. keluar bersama manusia untuk solat Aidilfitri atau Aidiladha, maka beliau mengingkari keterlambatan imam, lalu berkata : Sesungguhnya kami dahulu (pada zaman Nabi S.A.W. pada jam-jam seperti ini sudah selesai mengerjakan solat 'ied. Pada waktu ia berkata demikian adalah pada solat Dhuha. (H.R. : Abu Daud dan Ibnu Majah).


10. Diriwayatkan dari Abi Umair bin Anas, diriwayatkan dari seorang pamannya dari golongan Anshar, ia berkata: Mereka berkata: Kerana tertutup awan maka tidak terlihat oleh kami hilal Syawal, maka pada pagi harinya kami masih tetap puasa, kemudian datanglah satu kafilah berkendaraan di akhir siang, mereka bersaksi di hadapan Rasulullah S.A.W. bahawa mereka kelmarin melihat hilal. Maka Rasulullah S.A.W. memerintahkan semua manusia (umat Islam) agar berbuka pada hari itu dan keluar menunaikan solat 'ied pada hari esoknya. (H.R. : Lima kecuali At-Tirmidzi).


11. Diriwayatkan dari Azzuhri, ia berkata : Adalah manusia (para sahabat) bertakbir pada hari raya ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka menuju tempat solat 'ied sampai mereka tiba di mushalla (tempat solat 'ied) dan terus bertakbir sampai imam datang, apabila imam telah datang, mereka diam dan apabila imam bertakbir maka merekapun ikut bertakbir. (H.R.: Ibnu Abi Syaibah).


12. Diriwayatkan bahawa Ibnu Mas'ud R.A. bertakbir pada hari-hari tasyriq dengan lafadz sbb: (artinya): Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada Illah melainkan Allah dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan bagiNya segala puji. (H.R. Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih).


13. Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari neneknya, ia berkata: Sesungguhnya Nabi S.A.W. bertakbir pada solat 'ied dua belas kali takbir dalam raka'at pertama tujuh kali takbir dan pada raka'at yang kedua lima kali takbir dan tidak solat sunnah sebelumnya dan juga sesudahnya. (H.R. : Amad dan Ibnu Majah).


14. Diriwayatkan dari Samuroh, ia berkata: Adalah Nabi S.A.W. dalam solat kedua hari raya beliau membaca: Sabihisma rabbikal A'la dan hal ataka haditsul ghosiah. (H.R. : Ahmad).


15. Diriwayatkan dari Abu Waqid Allaitsi, ia berkata : Umar bin Khaththab telah menanyakan kepadaku tentang apa yang dibaca oleh Nabi S.A.W. waktu solat 'ied. Aku menjawab: beliau membaca surah (qtarabatissa'ah ) dan ( Qaaf walqur'anul majid). (H.R. : Muslim).


16. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqom R.A. ia berkata : Nabi S.A.W. Mendirikan solat 'ied, kemudian beliau memberikan ruhkshah/kemudahan dalam menunaikan solat Jumaat, kemudian beliau bersabda : Barang siapa yang mahu solat Jumaat, maka kerjakanlah. (H.R. : Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi).


17. Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. bahwasanya Nabi S.A.W. bersabda pada hari kamu ini, telah berkumpul dua hari raya (hari Jumaat dan hari raya), maka barang siapa yang suka solat Jumaat, maka solatnya diberi pahala sedang kami akan melaksanakan solat Jumaat. (H.R: Abu Daud).


KESIMPULAN:


Hadis-hadis tersebut memberi pelajaran kepada kita tentang adab-adab solat hari raya: Pakaian pada saat mendirikan solat kedua hari raya disunnahkan memakai pakaian yang paling bagus. (Dalil: 3)


Makan

a. Sebelum berangkat solat Aidilfitri disunnahkan makan terlebih dahulu, jika terdapat beberapa butir kurma, jika tidak ada maka makanan apa saja.


b. Sebaliknya pada Aidiladha, disunahkan tidak makan terlebih dahulu sampai selesai solat Aidiladha. (Dalil: 5 dan 6).


Melaungkan Takbir


a. Pada hari raya Aidilfitri, takbir dilaungkan sejak keluar dari rumah menuju ke tempat solat dan sesampainya di tempat solat terus dilanjutkan takbir dilaungkan sampai solat dimulai. (Dalil: 11).


b. Pada hari raya Aidiladha, takbir boleh didengungkan sejak Subuh hari Arafah (9 Dzul Hijjah ) hingga akhir hari tasyriq (13 Dzulhijjah). (Dalil: 12)


Jalan yang dilalui disunnahkan membezakan jalan yang dilalui waktu berangkat solat hari raya dengan jalan yang dilalui di waktu pulang dari solat 'ied (yakni waktu berangkat melalui satu jalan, sedang waktu pulang melalui jalan yang lain). (Dalil: 8 ).


Bila terlambat mengetahui tibanya hari raya Apabila datangnya berita tibanya hari raya sudah tengah hari atau petang hari, maka hari itu diwajibkan berbuka sedang pelaksanaan solat hari raya dilakukan pada hari esoknya. (Dalil : 10).


Yang menghadiri solat 'ied Solat 'ied disunnahkan untuk dihadiri oleh orang dewasa, baik lelaki mahupun wanita, baik wanita yang suci dari haid maupun wanita yang sedang haid dan juga kanak-kanak baik laki-laki maupun wanita. Wanita yang sedang haid tidak ikut solat, tetapi hadir untuk mendengarkan khutbah 'ied. (Dalil: 4).


Tempat solat 'ied Solat 'ied lebih afdhal (utama) diadakan di mushalla iaitu suatu padang yang di sediakan untuk solat 'ied, kecuali ada uzur hujan maka solat diadakan di masjid. Mengadakan solat 'ied di masjid pada hal tidak ada hujan sementara lapangan (padang ) tersedia, maka ini kurang afdhal karena menyelisihi amalan Rasulullah S.A.W. yang selalu mengadakan solat 'ied di mushalla (padang tempat solat), kecuali sekali dua kali beliau mengadakan di masjid kerana hujan. (Dalil: 1 dan 8).


Cara solat 'ied


a. solat 'ied dua rakaat, tanpa azan dan iqamah dan tanpa solat sunnah sebelumnya dan sesudahnya. (Dalil: 1,2 dan 7).


b. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihraam sebelum membaca Al-Fatihah, ditambah 7 kali takbir. Sedang pada raka'at yang kedua sebelum membaca Al-Fatihah dengan takbir lima kali. (Dalil: 13).


c. Setelah membaca Fatihah pada rakaat pertama di sunnahkan membaca surah (sabihisma rabbikal a'la/surat ke 87) atau surat iqtarabatissa'ah/surat ke 54). Dan setelah membaca Al-Fatihah pada raka'at yang kedua disunnahkan membaca surat (Hal Ataka Haditsul Ghaasyiyah/surat ke 88) atau membaca surat (Qaaf walqur'anul majid/surat ke 50).(Dalil : 15).


d. Setelah selesai solat, imam berdiri menghadap makmum dan berkhutbah memberi nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat, atau perintah-perintah penting.


e. Khutbah hari raya ini boleh diadakan khusus untuk laki-laki kemudian khusus untuk wanita.


f. Khutbah hari raya ini tidak diselangi duduk. (Dalil: 1 dan 2).


Waktu solat Solat 'ied diadakan setelah matahari naik, tetapi sebelum masuk waktu solat Dhuha. (Dalil: 9).


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Cadangan untuk kuih raya hari ini:


Resepi Biskut Buah-buahan


Bahan-bahannya:


2 butir merah telur ayam
3 cawan gula halus
2 cawan mentega
6 cawan tepung kotak

Buah-buahan:
Kismis,
Cerry
Halwa kundur
Buah badam


Cara Membuatnya:


Campur mentega dan gula serta merah telur kemudian digaul rata-rata.

Masukkan tepung sedikit-sedikit sambil digaul. Apabila rata masukkan bahan buah-buahan tadi yang telah dipotong halus-halus.

Canai dan terap dengan acuannya. Bakar selama 30 minit.


Selamat mencuba!


0 Any comments?:

Related Posts with Thumbnails
 

'http://bluesriders.blogspot.com @ shabramli@gmail.com'